Tag Masjid

Mengenal Keistimewaan Dan Waktu Pelaksanaan Sholat Dhuha

Sholat dhuha memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini bisa diperoleh oleh siapa saja yang mengerjakannya. Lalu, kapan waktu sholat dhuha dilaksanakan? Sholat dhuha termasuk ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Setiap umat islam diperintahkan untuk mengerjakannya. Tentunya, sholat ini dihukumi sunnah sehingga…